Cennik zajęć indywidualnych

cena przy płatności co lekcję

zajęcia indywidualne
PLN 100
45 min
 • cena za pojedyńczą lekcje
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive

Cena przy płatności za m-c

zajęcia indywidualne
PLN400
PLN *360
45 min
 • 4 lekcje w miesiącu
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet
 • samosprawdzające się testy na platformie edukacyjnej

cena przy płatności co lekcję

zajęcia indywidualne
PLN 130
60 min
 • cena za pojedyńczą lekcje
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet

Cena przy płatności za m-c

zajęcia indywidualne
PLN520
PLN *480
60 min
 • 4 lekcje w miesiacu
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet
 • samosprawdzające się testy na platformie edukacyjnej

W przypadku zajęć indywidualnych, za które płatność odbywa się za miesiąc istnieje możliwość 1 przełożenia lekcji w danym okresie rozliczeniowym, nie później niż 24h przed planowaną godziną spotkania. Lekcja traktowana jest jako odbyta jeżeli termin ten nie zostanie dochowany. Lekcja odwołana z zachowaniem terminu zostanie odrobiona po wspólnym ustaleniu terminu z nauczycielem.

Cennik zajęć grupowych

Cena za osobę za m-c

grupa 2 osobowa
PLN 240
45 min
 • 4 lekcje w miesiącu
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet
 • samosprawdzające się testy na platformie edukacyjnej

Cena za osobę za m-c

grupa 3 osobowa
PLN 200
45 min
 • 4 lekcje w miesiącu
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet
 • samosprawdzające się testy na platformie edukacyjnej

Cena za osobę za m-c

grupa 4 osobowa
PLN 160
45 min
 • 4 lekcje w miesiącu
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet
 • samosprawdzające się testy na platformie edukacyjnej

Cena za osobę za m-c

grupa 5 osobowa
PLN 120
45 min
 • 4 lekcje w miesiacu
 • bezpłatne materiały ksero
 • dostęp do Google Drive
 • fiszki w Quizlet
 • samosprawdzające się testy na platformie edukacyjnej

W przypadku zajęć grupowych, płatność odbywa się za miesiąc z góry, do 10 danego miesiąca na wskazany wcześniej rachunek bankowy.

powrót do góry

SKONTAKTUJ SIĘ !

Proszę wybrać rodzaj kursu, którym jesteś zainteresowany/-a
Czy chcesz się uczyć indywidualnie czy w grupie?
Wybierz rodzaj zajęć
Wybierz czas trwania zajęć oraz ilość spotkań w tygodniu
Proszę podaj swoje dane
wpisz treść wiadomość